top of page

Ochrana osobných údajov

Čo je to GDPR?

GDPR (General Data Protection Regulation) je nariadenie Európskej únie, ktoré vstúpilo do účinnosti 25.5.2018. Cieľom je zvýšiť úroveň ochrany osobných údajov a posilniť práva občanov Európskej únie v tejto oblasti.

Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov

V súlade s článkom 13 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Naše identifikačné a kontaktné údaje

Obchodné meno: BWS COMPANY s.r.o.

Sídlo: Miškovecká 16, 040 11 Košice

IČO: 44 179 669

IČ DPH: SK2022620611

Telefón: +421 908 804 406

E-mail: szomrakywinery@szomrakywinery.sk

Kontaktná osoba: Ing. Leonóra Somraky

Účel spracúvania osobných údajov

Na našej webovej stránke poskytujeme kontaktný a objednávkový formulár, ktorý slúži na elektronický kontakt. Pri použití formuláru, Vaše osobné údaje sa automaticky ukladajú. Úložisko slúži výhradne na spracovanie Vašej žiadosti alebo kontaktovanie Vás. Prenos údajov tretím stranám sa neuskutočňuje.

Pri prehliadaní našich webových stránok sa zaznamenáva Vaša IP adresa, ako dlho sa na stránke zdržíte, a z ktorej stránky prichádzate, a to za účelom merania návštevnosti. Používánie súborov cookie na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránek vnímame ako oprávnený záujem správcu.

Poskytnutie osobných údajov

Vaše osobné údaje sú poskytnuté poskytovateľovi webhostingu za účelom zálohovania údajov a poskytovateľovi IT údržby k nahliadnutiu. Vaše osobné údaje nie sú a nebudú poskytnuté inému príjemcovi alebo organizácii.

Doba uchovávanie osobných údajov

Ak si želáte byť vymazaný z našej databázy, ktorá slúži na elektronický kontakt, zašlite nám Vašu žiadasť. Používanie súborov cookie môžete vo svojom prehliadači kedykoľvek zakázať.

Poučenie o Vašich právach

Máte právo požadovať od nás prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, ako aj podať sťažnosť. Svoje práva môžete uplatniť písomne na našu adresu sídla alebo na e-mailovú adresu. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné. V prípade, že máte záujem s nami komunikovať prostredníctvom kontaktného formulára, budeme potrebovať Váš e-mail, aby sme Vám mohli odpovedať.

bottom of page